Kur’ân-ı Kerim

Öğrenciye, Kur’ân-ı Kerîm’i tecvit ve mahrecine uygun okuyabilme bilgi ve becerisi kazandırılması hedeflenmiştir. Bu noktada eksiği olmayan öğrencilerin belli ayet ve sure ezberi yapılacaktır. İsteyenlerle hafızlık takip edilecektir. Dersler birebir yapılacaktır.