Ders Programı

“Ders Halkamız”, 5 senelik bir program doğrultusunda kademeli olarak devam etmektedir. Programımız, üniversite eğitiminiz boyunca imtihan haftaları haricinde, okul programıyla eş zamanlı olarak yapılmaktadır. Halkamızda devamlılık esastır.

Hafta içi her gün olan derslerimize ilaveten konaklama desteğimizden faydalanan arkadaşlarımızın, cumartesi öğleden önce vakıf merkezimizdeki derslere ve Pazar günleri sabah namazını müteakip Fatih Cami-i Şerifi’nde yapılan Şifa-i Şerif dersine katılımlarını da istemekteyiz.

1. Yıl

I. DÖNEM

 • Kur’an-ı Kerim
 • Hadis-i Şerif: İki ya da üç kelimeden oluşan hadis-i şeriflerden ezber takibi
 • Fıkıh: Fıkhın tarifi ve bazı kavramlarına dair birkaç dersten sonra İlmihal (Abdest, Namaz ve Oruç konuları)
 • Arapça
  • Sarf: Emsile – Bina
  • Nahv: Acrumiye Metninin tertibi dikkate alınarak Türkçe kaynaklardan faydalanılacaktır.

II. DÖNEM

 • Kur’an-ı Kerim
 • Hadis-i Şerif: Riyazu’s-Salihin (…. Bölümü)
 • Fıkıh: Kudurî (İbadet Bölümü)
 • Arapça
  • Sarf: Maksud ve bol tekrar/tatbikat
  • Nahv: Tuhfetü’s-Seniyye

2. Yıl

I. DÖNEM

 • Kur’an-ı Kerim
 • Hadis-i Şerif: Riyazu’s-Salihin
 • Akaid: Tahavî Akaidi
 • Fıkıh: Nuru’l-İzah
 • Hadis Usûlü: Beykûniye Şerhi
 • Ulûmu’l-Kur’an: İtkan Muhtasarı
 • Arapça: Tuhfetü’s-Seniyye

II. DÖNEM

 • Kur’an-ı Kerim
 • Hadis-i Şerif : Riyazu’s-Salihin
 • Kelam: Muvazzah İlm-i Kelam
 • Fıkıh: Nuru’l-İzah
 • Hadis Usûlü: Beykûniye Şerhi
 • Ulûmu’l-Kur’an: İtkan Muhtasarı
 • Arapça: Katru’n-Neda

3. Yıl

I. DÖNEM

 • Kur’an-ı Kerim
 • Hadis-i Şerif: Riyazu’s-Salihin
 • Kelam: el-Umde fi’l-Akaid
 • Fıkıh: Kuduri
 • Hadis Usûlü: el-Baisü’l-Hasis
 • Ulûmu’l-Kur’an: Menahilü’l-İrfan
 • Arapça : Katru’n-Neda
 • Belağat:

II. DÖNEM

 • Kur’an-ı Kerim
 • Hadis-i Şerif: Misbahu Mikati’l-Envar
 • Kelam: el-Umde fi’l-Akaid
 • Fıkıh: Kuduri
 • Hadis Usûlü: el-Baisü’l-Hasis
 • Ulûmu’l-Kur’an: Menahilü’l-İrfan
 • Arapça: Katru’n-Neda
 • Belağat:

4. Yıl

I. DÖNEM

 • Kur’an-ı Kerim
 • Hadis-i Şerif: Misbahu Mikati’l-Envar
 • Tefsir: Ğayetü’l-Emâni
 • Fıkıh: Kuduri
 • Fıkıh Usûlü: Istılahat-ı Fıkhıye Kamusu Mukaddimesi
 • Ulûmu’l-Kur’an: Menahilü’l-İrfan
 • Belağat:

II. DÖNEM

 • Kur’an-ı Kerim
 • Hadis-i Şerif: Misbahu Mikati’l-Envar
 • Tefsir: Ğayetü’l-Emâni
 • Fıkıh: Kuduri
 • Fıkıh Usûlü: Istılahat-ı Fıkhıye Kamusu Mukaddimesi
 • Ulûmu’l-Kur’an: Menahilü’l-İrfan
 • Belağat:

5. Yıl

I. ve II. DÖNEMLER

 • Kur’an-ı Kerim
 • Hadis-i Şerif: Misbahu Mikati’l-Envar
 • Tefsir: Ğayetü’l-Emâni
 • Fıkıh Usûlü: Istılahat-ı Fıkhıye Kamusu Mukaddimesi

* Programımızın son senesinde talebe arkadaşlarımızın ihtisas konularına göre ilave dersler eklenmektedir.

** Giriş kısmında ifade ettiğimiz Cumartesi derslerinde Ayatü’l-Ahkam ve Kaside-i Bürde kitapları takip edilmekte olup kademe ayrımı yapmaksızın bütün arkadaşlarımızın katılımı mecburidir.