Kelâm-ı Kâdim I

Bize tevarüs eden metinlerden bir bölüm ele alınarak;

  • Metin yazarının tanıtılması,
  • Metnin lügavî ve fikrî açılardan tahlil edilmesi,
  • Kelime hazinesinin genişletilmesi amaçlanmıştır.