İstanbul’da Öğrenci Olmak I

Genel itibariyle, İstanbul gibi bir dünya kentinde yaşadığının farkında olmadan, cazip gelen bir iki semtin dışında bir yere gitmeden, okul-ev-yurt arasında belli bir fasit daire içinde yaşayıp giden öğrencilere İstanbul’u tanıtırken yaşama kültürünü de öğretmeyi amaçlayan bu ders, İstanbul’da öğrenci olmanın önemini kavratarak çok önemli bir eksiği doldurmayı hedefliyor.

Bu derslerimizde;

  • İstanbul ve mimarinin önemine dair dersler yapılacak. Geziler yapılarak, mimari eserler incelenecek. Yapılan bu gezilerle İstanbul tanıtılmaya çalışılacak.
  • Yapılan bu derslerde gezilip görülen tarihi eserleri ortaya çıkaran düşünce, bu düşüncenin neşet ettiği medeniyet ve bu medeniyetin kurulmasını sağlayan şartlar, yapı ve kurumlarıyla irdelenecek. Bu düşünce yeniden canlandırılmaya çalışılacak.

Dersimizin konuları ise şu şekildedir;

  1. Millî Mimarimiz
  2. Mimariye Dair Vurguladığımız Noktaların Diğer Medeniyetlerle Mukayesesi
  3. İslam Mimarisini Diğer Medeniyetlerin Mimarisinden Ayıran Unsurlar
  4. İslam Mimarisini Geçmiş Medeniyetlerden Tevarüs Ettiği Unsurlar
  5. İslam Düşüncesinin Tarihsel ve Coğrafi Olarak İncelenmesi ve Mukayeseli Okunması
  6. İslam Düşüncesini Oluşturan Etmenlerin Günümüzde Mümkün Olup Olmayacağı Meselelerinin Tartışılması

Not: Programımız on haftadan oluşacak ve teorik derslerin tarihleri gezilerden ayrı olarak belirlenecektir.