İslam Düşüncesine Giriş

İki haftada bir olacak derslerimiz dönemde beş ders olup ilk dönem adından belli olduğu üzere “İslam Düşüncesine Giriş” mahiyetindedir. Bu giriş her ders için seçtiğimiz bir ana makale çevresinde oluşacak olup içeriği çeşitli yan okumalarla destekleyeceğiz. Bir dönem giriş mahiyetinde ders yapıp bir dahaki dönem de İslam düşüncesi meseleleri ve tartışmalarına adım atarak fikir dünyamızın yapı taşları isimler üzerinde sabitelerimizi belirlemeye çalışacağız.

Derslere göre makalelerimiz:

  1. İslam Düşünce Geleneğinin Temelleri, Oluşum Süreci ve Yeniden Yorumlanması – Ahmet Davutoğlu
  2. İslam Tefekkür Geleneği ve Önemi – Tahsin Görgün
  3. Bir Gelenek Olarak İslam Düşüncesi – Huston Smith
  4. İslam Kültür Birliği ve Sünnet – Tahsin Görgün
  5. Çağdaş Dünyayı Yorumlamada İslam İlim Geleneğinin Bize Sağladığı İmkânlar – Tahsin Görgün