İlm-i Hâl

Bu dersimizde; İslam’ın, ferdî ve ictimaî hayatının farklı yönleriyle ilgili şer‘i-amelî hükümlerle birlikte ayrıca bir ferdin diğer kimselerle ilişkilerinde, tutumunda Müslümanca beşerî münasebetleri ifade eden “âdâb-ı muâşeret”le ilgili birtakım konular işlenecektir.

 1. İlm-i Hâl-Kendimize/Nefsimize ve Allah Teâlâ’ya karşı Sorumluluklarımız
 2. Mükellef-İbadet
 3. Temizlik-Abdest
 4. Gusül-Teyemmüm
 5. Namaz-Ehemmiyeti-Şartları-Rükûnları
 6. Namazın Vacipleri-Sünnetleri-Adabları
 7. Namazın Mekruhları-Namazı Bozan Durumlar
 8. Oruç
 9. İctimâi Hayatta Sorumluluklarımız-Aile İçi İlişkiler
 10. Öğrenci-Öğretmen-Okul İlişkileri
 11. Arkadaşlık-Dostluk-Vefa
 12. Meclis-Ziyaret-Misafirlik-Sofra Âdâbı
 13. Şu Hususlara da Dikkat Edelim