Arapça

Kur’ân-ı ‎ Kerîm’i ve İslam dininin temel kaynaklarını anlamamızda en önemli araç, Müslümanlar‎ı ortak zeminde buluş‏turan mühim bir etken olan Arapçayı öğrenmenin ehemmiyeti yadsınamaz. Arapçaya bir teşvik ve başlangıç mahiyeti taşıyan bu derslerimize katılan bir öğrencinin, eline aldığı herhangi bir Arapça metnin konusuna vakıf olabilmesi hedeflenmektedir.

 1. Seviye Tespit Sınavı
 2. Arapçanın Mahiyeti ve Önemi
  Harfler
  Selamlaşma Ve Tanışma
  Munfasıl Zamirlerin Gösterilmesi
  Müzekker Ve Müennes Kavramı
 1. Ülkeler
  Seyahat
  Marife İsim-Nekra İsim
 1. Ulaşım Araçları
  Harf-i Cerler
  Soru Edatları
 1. Meslekler
  Soru Edatları
 1. İletişim Araçları
  Sayıları Tanıma
 1. Aile
  Renkler ve Günler
 1. Genel Tekrar Sınavı
 2. Günlük Aktiviteler
  Zaman Zarfları, Kapalı ve Açık Te Harf Ayrımı
 1. Giyim
  Mekân Zarfları, İşaret İsimleri