Akâid

Bu derste, Kelime-i Şehâdet’te öz olarak bulunan “Âmentü Esasları” olarak da bilinen İslam’ın altı dayanağını, alan içi tartışmalara girmeden özlü bir şekilde aktarmak, kavratmak ve iman-amel ilişkisine vurgu yapmak hedeflenmektedir.

 1. İnsan-Akıl-Fıtrat-İlim-Tefekkür / İman ve Küfür
 2. İmanın “Kilit Taşı” Rasûlullah’a İman / İmanın Sıhhat Şartları
 3. Bir İlah’ın Varlığı (Vücûd)-Deliller
 4. Allah Teâlâ’nın Sıfatları
 5. Allah Teâlâ’nın Varlığı-Sıfatları İle İlgili Aykırı Görüşlerin Değerlendirilmesi
 6. Meleklere İman-Cin-Şeytan
 7. Kitaplara İman
 8. Peygamberlere İman
 9. Ahirete İman
 10. Kadere İman
 11. İman-Amel İlişkisi
 12. Ehl-i Sünnet Kavramı
 13. Bazı İtikâdî Fırkalar